Meet the Team


Wang Mengyan

#2 Catcher

Bai Wanbing

#3 RHP

Xu Qianwen

#3 INF

Liu Li LI

#5 IF

Lu Ying

#6 IF

Xi Kailin

#7 Catcher

Yuan Huaining

#11 OF

Liu Yanmin

#12 OF

Chen Jia

#13 OF

Liu Yining

#14 OF

Wang Bei

#15 IF

Zhao Xixing

#16 RHP

Jin Xiaomin

#18 LHP

Xu Jia

#21 IF

Ping Fan

#22 RHP

Yuan

Jingjing

#23 OF

Kendall Veach

#24 IF/C

Yan Siyu

#25 Catcher

Victoria Draper

#27 OF

Chen Yao

#28 OF

Wang Lan

#30 RHP

Xu Yi

#31 IF

Li Huan

#33 IF

Luo Yanfen

#35 Catcher

Wang Xinyu

#36 IF

Chai Yinan

#42 RHP

Jiang Xinyue

#46 IF

Angel Bunner

#52 LHP

Ren Min

#55 Catcher

Li Qi

#77 IF

Yang Huiqi

#99 IF