Meet the Coaching Staff


Hunter Veach

Head Coach

Yang Liu

Manager

Li Bin

Assistant Coach

Zhang Weilhog

Assistant Coach

Tang Changdong

Assistant Coach

Cheyenne Coyle

Assistant Coach

Yang Jie

Assistant Coach

Kasey Fagan

Assistant Coach

Perry Turner

Conditioning Coach

Michael Shumaker

Conditioning Coach

James Jetton

Trainer

Jiao Junwen

Team Doctor

Li Tao

Team Doctor